Transporti

Për t’u lehtësuar prindërve transportin e fëmijëve ne e ofrojmë këtë shërbim kundrejt një pagese.