Përkujdesje shëndetsore

Ne u dhurojmë fëmijëve tuaj dashuri të sinqertë dhe kujdes njëlloj sikur të ishin fëmijët tanë. “Bletëzat” kanë bashkëpunim të vazhdueshëm me mjekë pediatër të licencuar të cilët përkujdesen për shëndetin e fëmijëve tuaj.